NÁŠ PŘÍSTUP

Navrhujeme efektivní konstrukce, které neomezují Váš tvůrčí záměr.

Soustředíme se na každý statický výpočet, aby jeho závěry byly jasné a jeho rozsah a termín zpracování adekvátní.

SYNERGIE STATIKY A DIAGNOSTIKY

Průzkumy jsou podkladem pro efektivní návrh opravy konstrukce. Provádíme diagnostiku konstrukcí. Zjistíme skutečný stav a předejdeme zásadním komplikacím během provádění a života stavby. Zprostředkujeme geologický průzkum.

Prováděné činnosti:

  • Popis konstrukcí, závad, příčin, návrh řešení.
  • Beton: pevnost, vyztužení, karbonatace, chloridy, odtrhová pevnost.
  • Zdivo: pevnost, vlhkost, vazba
  • Ocel / dřevo: pevnost, profily, korozní a biotické napadení