Předání kontaktu na stavebního inženýra, požárního technika, …

Výstupem je záznam v PDF. Bude odečteno z ceny dalších prací.

Nenosné konstrukce: příčky, jádra, podlahová souvrství, ...

Nový otvor, průběžná příčka, přitížení, překlad, průvlak, …

Novostavba nebo celková rekonstrukce rodinného domu.

Orientační ceny jednotlivých výkonů objednaných stavebníky (nejsme plátci DPH).

Výkresové přílohy jsou v případě potřeby naceněny zvlášť, standardně jsou nahrazeny přehlednými schématy.